Esok

Mengenai hari lalu bersama mendung yang abu, mengenai hari ini bersama hujan yang gelap, mengenai hari esok bersama pelangi yang berwarna. Aku masih ingin menelusuri esok, esok, dan seterusnya hingga menemukan setiap warna bersamamu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: