Hakim

Kadang sesekali merasa, hakim lebih sering ada dalam diri. Walaupun tidak terungkapkan secara nyata. Ada pula perkataan dalam diri yang tidak objektif. Tapi hakim selalu maju seakan-akan mengetahui apa yang ada, apa yang lalu, dan apa yang akan datang. Setelah kabar burung mengiyakan. Hakim seperti […]

Read more